Rød Stue

Rød Stue

Rød Stue

På Rød Stue er der 18 børn. Det er førskole gruppen som holder til deroppe.

Årshjul Rød Stue

På Rød Stues årshjul arbejder vi med vores pædagogiske læreplaner.
Det er et arbejdsværktøj hvor vi udvikler børnenes evner og kunnen.

Hent Rød Stues årshjul her (PDF)