Stuerne

Blå, Rød og Gul Stue

I Jacob A. Riis' Børnehave er børnene fordelt på 3 stuer: Gul, Blå og Rød stue

Gul og Blå stue har børn i alderen 3-4 årige

Rød stue har børn i alderen 5-6 årige