Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Når barnet skal starte
Det er bedst, hvis I kan være her sammen med barnet et par gange, og derefter gå over til at lade det være her selv i et begrænset tidsrum. I starten er det også bedst med korte dage.

Aflevering - afhentning
Dit barn er ikke afleveret, før du har hils på en voksen. Husk, at sige farvel, så personalet er klar over, at barnet er hentet.
Personalet skal have besked af forældrene, hvis barnet bliver hentet af andre (Skriv på Tabulex).

Meddelelser fra børnehaven
Husk at se på skærmen (Tabulex) i gangen!

Meddelelser fra forældrene
Hvis barnet er syg eller holder fri, vil vi gerne have besked (Tabulex).

Adresseændring
Skift af bopæl, læge eller arbejdsplads bedes meddelt børnehaven, så vi kan få kontakt til jer i tilfælde af børn sygdom, tilskadekomst eller lignende.

Forældresamtale
Forældrene kan til enhver tid få en snak med personalet om deres barn. Ligeledes vil personalet kontakte forældrene, hvis der efter deres mening skulle være behov for det.

Samarbejdspartnere
Psykolog, talepædagog, støttepædagog, fysioterapeut og sundhedsplejerske kan vi rette henvendelse til, når der er behov.

Dagplejebørn
Dagplejen kommer på besøg en gang om måneden, så de kommende børnehavebørn kan lære huset, børnene og de voksne lidt at kende.
Vi samarbejder med Vadehavskolens forskellige afdelinger. De store børn besøger børnehaveklassen og SFO i løbet af de sidste måneder, de er i børnehaven. Dette altsammen i henhold til SMART skolestart.

Mad
De børn, der møder tidligt, kan få rugfras, knækbrød eller havregryn indtil kl.. 7.30. Ellers opfordre vi til at der spises hjemmefra, hvis ikke barnet bryder sig om det vi tilbyder.
Frokost i form af madpakke og frugt m.v. medbringes. - Husk navn på madkassen!
Børnehaven sørger for mælk. Læs mere om vores kostpolitik her.

Fødselsdage
Fødselsdagen fejres i børnehaven. En gang i barnet børnehave tid, kan vi tage hjem til barnet.

Legetøj
Børnene må have deres eget legetøj med den sidste fredag i hver måned. børnehaven har intet ansvar for det medbragte og hvis der er legetøj med de øvrige dage lægges det væk. Legetøjet skal være uden batteri og lyde.

Børn på legepladsen
Der må komme 6-9 børn ud på legepladsen uden en voksen. Er der flere børn, der vil ud, går der en voksen med.