Tabulex

Hvad bruger vi Tabulex til?


Tabulex er med til at lette hverdagen for personalet. Brug Tabulex til at melde dit barn kommet, gået hjem, gået hjem til, ferie, tilmelding til aktiviteter osv.

Vi startede op med Tabulex 1. april 2014
Vi bruger Tabulex til de nedenstående ting, og derfor er det vigtigt, at forældre bliver oprettet på Tabulex.

  • Beskeder - såsom Husk fotografering, til og afmelding til ferie og arrangementer
  • Info - regler og love
  • Billeder - fester, ture fødselsdage eller almindelige dage
  • Mails - indkaldelse til møder (forældre samtaler, tale/høre pædagog, spørgsmål, mangler i garderobe kassen mv.)
  • Ferie - registrering - til og afmelding 
  • Hente/bringe aftaler - hvem henter lille pus i dag
  • Kommet/gået - hvornår og registreret
  • Optælling af fremmødeplan
  • Optælling af afholdt ferie (om der bliver afholdt ferie)

 

Tabulex

I Jacob A Riis Børnehaven startede vi op med Tabulex i april 2014, som I skal bruge til, at melde barnets komme og gå tider, syg og ferie, hvem henter, osv. I vil modtage alle info gennem Tabulex. Det er vigtigt for os, at pointere, at vi stadig vil have den daglige kontakt hvor I siger goddag og farvel – da det er en af vores hoved værdier. Det er derfor vigtigt, at I opretter jer på Tabulex. Web adr. er: www.tabulex.dk. Her holder I musen på daginstitution og vælger derefter forældre-login. Første gang I logger på Tabulex skal I bruge NemID.  Her opretter I selv jeres eget Tabulex-login. Har I problemer med dette kan I skrive til Tabulex adr. er : www.tabulex.dk. Evt. spørgsmål kan stilles til vores superbrugere: Charlotte, Vivi eller Lotte.


Vejledning til brug af Tabulex kan findes på: www.tabulex.dk/daginstitution/forældre her skal I klikke på: Introduktion til Tabulex børn.  
Når I er logget på første gang vil vi bede jeg om at opdatere alle data (stamkort, tilladelser, aftaler, billede osv.) på jeres barn.
Der er vigtigt, at I ofte tjekker Tabulex, da det er her vi kommunikerer med jer om F.eks. tur, ferie melding, nyheder osv.
Ved Ferieindberetning er det vigtigt at I ikke logger ind via tabulexappen, men bruger webstedet: www.tabulex.dk, da vi ikke kan se ferie indberettet fra Appen.
Det er desuden vigtigt at I Husker at melde ferie inden tidsfristen er udløbet, da personalet derefter skal indtaste ferie for det enkelte barn manuelt. Det har stor betydning, at vi nøjagtigt ved, hvor mange børn der har brug for pasning i ferierne, for at kunne tilrettelægge hvor meget personale, der skal være på arbejde.
Det har stor mening for huset, at I skriver, hvornår I henter jeres børn om eftermiddagen, så vi kan svare på jeres barns spørgsmål ”hvornår skal jeg hjem i dag?” ” Jo du kan lige nå at spille Uno med mig eller cykle på legepladsen”. Og vi kan tilkalde vikarer såfremt der er sygdom ved personalet.
Når I opretter hente aftale skal I kun skrive hvem der henter, hvis det er andre end mor og far.
 
Vi glæder os til den fagre nye verden, hvor ting bliver lettere for os i Børnehaven og for jer som forældre, så har vi mere tid til fordybelse med jeres børn og den gode snak om hverdagen, for jeres barn.
Her i opstarts fasen vil vi køre dobbelt op – indtil både personale og forældre kan det. Så fra 1. april og til 30. juni vil I kunne se info på Tabulex og få det i papirform – på den måde har alle en chance for at lære at bruge det. Fra 1. juli vil alt foregå gennem Tabulex, så I har selv et ansvar for, at sætte jer ind i brugen og det er vigtigt, at I gør det, da jeres info vil erstatte en del papirer vi har i huset.
 
God fornøjelse!