Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet i Jacob A. Riis' Børnehave har stor betydning.
I afleverer dagligt jeres barn til os, så hvis jeres barn har sovet dårligt eller der måtte være andet i vejen, så kan vi bedre tage fat om det og hjælpe barnet den dag.
Derudover så finder vi det yderst vigtigt, at I kommer hvis der er noget I undre jer over, eller har brug for hjælp til.
Vi er af den overbevisning, at har I forældre det godt - så har børnene det også. Derfor må I endelig sige til.
Dette gælder selvfølgelig også den anden vej,  for oplever vi noget, vil I også være de første vi spørge - da I som forældre kender
jeres barn bedst.