Førskole-gruppen

Førskole-gruppen

Kommende skolebørn

I april 2016 afleverer vi 28 børn
I april 2014 afleverede vi 21 børn

Vi arbejder med førskole mapper på stuerne og i den fælles førskole gruppe. Vi laver selv mapper, som passer til det enkelte barn, og vi har også en bog. På den måde kan vi fylde på, der hvor, vi føler, det enkelte barn måtte have udfordringer.

Gruppen samles hver onsdag kl. 10–12.
De voksne som er på førskole gruppen: Charlotte, Louise og Vivi

Hvad vil vi i gruppen, og hvad skal vi være OBS på

• Ud af huset på turer for aldersgruppen
• Børnene skal føres sammen (præsentation og lege)
• Forventninger til forældrene
• Se på det enkelte barn – hvor har de deres udfordringer og arbejde med det
• Hvor er barnet socialt
• Hvor er barnet motorisk
• Hvor er barnet i forhold til at modtage beskeder
• Hvor er barnet i forhold til at holde styr på sine ting
• Kan barnet forstå begreber
• Kan barnet holde på en blyant
• Kan barnet skrive sit navn

Ture ud af huset

• Ribelund
• Trafik
• Vikingemuseet
• Middelalder-tur
• Myretuegård-tur
• Besøg på FREM (sodavandsfabrik

Skoleparathed

• Hvad bør et 5½– 6-årigt barn kunne magte
• En forudsætning for god trivsel i skolen er skoleparate børn
• Ikke alle børn udvikler sig ens, og de forskellige områder i pjecen er derfor udelukkende tænkt som en hjælp til vurdering af jeres barns skoleparathed

Motorik

• Holder korrekt på en blyant og kan klippe med en saks
• Kan gribe og kaste med en bold retningsbestemt
• Kan gi balancegang
• Kan farve inden for afgrænsede områder
• Kan skrive sit eget navn, tegne en firkant og skrive et kryds
• Kan binde snøreband
• Kan løbe gadedrengehop og hinke på et ben og slå koldbøtter
• Har valgt foretrukken hånd og fod. (højre-venstre)

Socialt følelsesmæssigt

• Kan lege med andre børn
• Klare selv mindre gøremål: Rydde op, dække bord
• Kan lytte til andre og kan tilsidesætte/udskyde egne behov (vente på sin tur)
• Kan spille og følge reglerne
• Har en god selvværdsfølelse
• Er nysgerrig og vil vide mere
• Kan koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en
• Kan holde opmærksomhed i 10–15 min. og holde sig til emnet i en snak

Sprog

• Kan sit for- og efternavn + adresse og fødselsdag
• Forstår tidsbegreber som i går, i dag og i morgen o.s.v.
• Kan lytte til en historie i en større gruppe
• Kan fordybe sig i leg og andre selvvalgte aktiviteter
• Taler i længere korrekte sætninger
• Kan tælle op til10 og vise talforståelse
• Kan genfortælle en lille historie i rigtig rækkefølge
• Kan benævne alle farver

Selvhjulpen

• Klarer toiletbesøg uden hjælp
• Kan klæde sig af og på selv
• Kan lege i kortere perioder uden opsyn
• Kan finde noget at drikke og kan selv skænke
• Kan pudse næse og vaske hænder
• Viser god adfærd ved spisning og klarer selv små uheld ved bordet
• Kan selv holde styr på sine ting
• Kan arbejde selvstændigt omkring en opgave
• Kan videregive en besked