Førskole-gruppen

Smart Skolestart

Smart Skolestart - en model for inkluderende overgange fra dagtilbud til skole.

Jacob A Riis børnehave er også en del af Esbjerg Kommune Smart Skolestart, som indeholder en række minimumskrav om overgangen fra dagtilbud til skole.

Ved overgangen fra børnehaven til skolen sker følgende.
Vi.....

  • afholder en 5-års samtale med henblik på at vurdere barnets skoleparathed. Ved samtalen udfyldes i fællesskab et samtaleskema, som følger barnet over i skolen
  • deltager i skolestartsmøde
  • sikre at barnet har lejlighed til at besøge skolen
  • afholder en afsluttende forældresamtale, inden barnet starter i førskolen, såfremt det enkelte barn har behov herfor. Ved den lejlighed revideres det tidligere udfyldte samtaleskema, som sendes til skolen
  • afholder møder med skolen om børn med særlige udfordringer.

 

Skoleparathed

Hvad bør et 5½– 6-årigt barn kunne magte?

En forudsætning for god trivsel i skolen er skoleparate børn

Ikke alle børn udvikler sig ens, og de forskellige områder i pjecen er derfor udelukkende tænkt som en hjælp til vurdering af jeres barns skoleparathed

Motorik

• Holder korrekt på en blyant og kan klippe med en saks
• Kan gribe og kaste med en bold retningsbestemt
• Kan gå balancegang
• Kan farve inden for afgrænsede områder
• Kan skrive sit eget navn, tegne en firkant og skrive et kryds
• Kan binde snøreband
• Kan løbe gadedrengehop og hinke på et ben og slå koldbøtter
• Har valgt foretrukken hånd og fod. (højre-venstre)

Socialt følelsesmæssigt

• Kan lege med andre børn
• Klare selv mindre gøremål: Rydde op, dække bord
• Kan lytte til andre og kan tilsidesætte/udskyde egne behov (vente på sin tur)
• Kan spille og følge reglerne
• Har en god selvværdsfølelse
• Er nysgerrig og vil vide mere
• Kan koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en
• Kan holde opmærksomhed i 10–15 min. og holde sig til emnet i en snak

Sprog

• Kan sit for- og efternavn + adresse og fødselsdag
• Forstår tidsbegreber som i går, i dag og i morgen o.s.v.
• Kan lytte til en historie i en større gruppe
• Kan fordybe sig i leg og andre selvvalgte aktiviteter
• Taler i længere korrekte sætninger
• Kan tælle op til10 og vise talforståelse
• Kan genfortælle en lille historie i rigtig rækkefølge
• Kan benævne alle farver

Selvhjulpen

• Klarer toiletbesøg uden hjælp
• Kan klæde sig af og på selv
• Kan lege i kortere perioder uden opsyn
• Kan finde noget at drikke og kan selv skænke
• Kan pudse næse og vaske hænder
• Viser god adfærd ved spisning og klarer selv små uheld ved bordet
• Kan selv holde styr på sine ting
• Kan arbejde selvstændigt omkring en opgave
• Kan videregive en besked