Vision mission og værdier

Vision, mission og værdier

Vision, mission og værdier

Her kan I læse hvad vi arbejder udfra i Jacob A. Riis' Børnehave
 

Allernederst ligger den også som link.
God læselyst

Vision (Det vi stræber efter)
Jacob A. Riis’ Børnehavs vision er at have et hjemligt og et dynamisk miljø, hvor der er en god atmosfære, trygge rammer og fokus på udvikling samt høj kvalitet af faglighed.
Målet er at skabe en tryg, udfordrende og lærerig hverdag for det enkelte barn. Vi er en vekselvirkning mellem traditioner og nytænkning – det bedste af to verdener. 

Mission (Det vi arbejder for)
Missionen er at:

 • Det er et rart sted at være
 • Børnene føler sig trygge
 • Tage hånd om det enkelte barn
  • Vi hilser på barnet med navn
  • Vi møder barnet hvor det er
  • Vi gør barnet bevidst om sine følelser (glad, sur, trist, fjollet)
  • Lærer barnet om pli og normer i hverdagen
  • Gøre barnet klar til livet
 • Vi vinker farvel med barnet, når der er behov
 • Børn og forældre skal have tillid til os og derfor møder vi dem individuelt
 • Der er synlige voksne
 • Vi har god tid til børnene pga. en fin normering
 • Vi er nærværende

Værdier (Det vi gør)
Stabilitet og genkendelighed i hverdagen:
Fast struktur i hverdagen så barnet ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og kender dagsrytmen i huset.  Dette er med til at give en følelse af, at Jacob A. Riis’ Børnehave ”er et trygt og rart sted at være”.

Imødekommenhed og ordentlighed:
Jacob A. Riis’ børnehaves medarbejdere kendes ved deres imødekommenhed. Vi behandler det enkelte menneske – børnene, deres forældre, kollegaer og samarbejdspartnere mv. - respektfuldt. Vi er høflige, taler pænt og er gode til at lytte.

Fous på udvikling:
Barn: I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på altid at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Det vil sige udgangspunkt i pædagogens oplevelser og bedømmelser af, hvor det enkelte barn er i sin udvikling, og hvilke ressourcer barnet har,- det enkelte barns oplevelser, udfordringer og intellektuelle stimulering afpasset udviklingsniveauet.

Institution: I Jacob A. Riis’ børnehave er vi omstillingsparat i forhold til nye behov og krav. Fx udvikling af pædagogisk praksis, høj grad af faglig viden, personlig udvikling, fælles faglig forståelse og fagsprog.

Egen viden: At personalet arbejder med sig selv, bl.a. gennem supervision, kurser og videreuddannelse

Nærvær:
Tæt og stabil tilknytning mellem barn og pædagog samt et godt og tæt forældresamarbejde. (Synlige voksne, der tager hånd om det enkelte barn, tid til det enkelte barn. Vi vægter højt, at hilse på barnet med navn, og vi vinker gerne farvel sammen med barnet.)

Vision, mission og værdier