Vision mission og værdier

Vision, mission og værdier

Vision, mission og værdier

 

Vision 
Jacob A. Riis’ Børnehavs vision er at have et trygt og lærerigt miljø, hvor der er en god atmosfære, trygge rammer og fokus på udvikling samt høj kvalitet af faglighed.
Målet er at skabe en tryg, udfordrende og lærerig hverdag for det enkelte barn. Vi er en vekselvirkning mellem traditioner og nytænkning – det bedste af to verdener. 

Mission 
Missionen er at:

 • Det er et rart sted at være
 • Børnene føler sig trygge
 • Tage hånd om det enkelte barn
  • Vi hilser på barnet med navn
  • Vi møder barnet hvor det er
  • Vi gør barnet bevidst om sine følelser (glad, sur, trist, fjollet)
  • Lærer barnet om pli og normer i hverdagen
  • Gøre barnet livsduelig
 • Der er synlige voksne
 • Vi er nærværende

Værdier 
Stabilitet og genkendelighed i hverdagen:
Fast struktur i hverdagen så barnet ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske - kender dagsrytmen i huset.  Dette er med til at give en følelse af, at Jacob A. Riis’ Børnehave ”er et trygt og rart sted at være”.

Imødekommenhed og ordentlighed:
Medarbejdere kendes ved deres imødekommenhed. Vi behandler det enkelte menneske – børnene, deres forældre, kollegaer og samarbejdspartnere mv. - respektfuldt. Vi er høflige, taler pænt og er gode til at lytte.

Fokus på udvikling:
Barn: I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på altid at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Det vil sige udgangspunkt i pædagogens oplevelser og bedømmelser af, hvor det enkelte barn er i sin udvikling, og hvilke ressourcer barnet har,- det enkelte barns oplevelser, udfordringer og intellektuelle stimulering afpasset udviklingsniveauet.

Institution: I Jacob A. Riis’ børnehave er vi omstillingsparat i forhold til nye behov og krav. Fx udvikling af pædagogisk praksis, høj grad af faglig viden, personlig udvikling, fælles faglig forståelse og fagsprog.

Nærvær:
Tæt og stabil tilknytning mellem barn og pædagog samt et godt og tæt forældresamarbejde. (Synlige voksne, der tager hånd om det enkelte barn, tid til det enkelte barn.)