Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde


Vi arbejder sammen med
 

1. Høre/tale centret - talepædagog
2. PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) – psykolog
3. Fysioterapeuter/ergoterapeuter
4. Ressourcepædagoger
5. Socialrådgivere
6. Familierådgivningen
7. Sundhedsplejerske