Sprog i dagligdagen

Sprog i dagligdagen

Sproget er afgørende for barnets udvikling.Det er tæt knyttet til barnets identitetsdannelse og en forudsætning for, at barnet kan kommunikere med andre. Sproget har dermed stor betydning for barnets sociale udvikling og læring.

Børn lærer primært sproget af de voksne. Derfor har vi voksne en stor betydning. Vi skal fx give respons og anerkendelse og dermed stimulere, fremme, støtte, udfordre og udvide barnets kommunikative evner.

Det er en kendsgerning, at børn, der starter i skolen med et godt sprogligt fundament, klarer sig bedre, lærer mere og får bedre uddannelser end børn, hvis sproglige fundament er usikkert.

Sprogmiljøet i vores børnehave er en betegnelse for de påvirkninger, som jeres børn får i løbet af dagen, fx sproglig mangfoldighed, mængde og kvalitet af talt sprog, men også indretning af lokaler, tilgængelige materialer og aktiviteter.

For børn og forældre betyder det, at...

  • alle børn oplever, et spændende og udfordrende sprogmiljø i Jacob A Riis Børnehave.
  • flest mulige børn har et aldersvarende, og veludviklet sprog ved skolestarten.
  • de børn, som har brug for en særlig sproglig opmærksomhed mødes af en bevidst, systematisk, tidlig og flerfaglig indsats
     

Arbejdet med barnets sproglige udvikling betyder:

  • For at øge barnets chancelighed skal der ske en skærpelse af den sproglige indsats. Både i den daglige pædagogiske praksis, såvel som i specialiserede indsatser. Effekten skal være, at alle børns sproglige forudsætninger styrkes.
  • Det flerfaglige samarbejde om børns sproglige udvikling skal styrkes og udbygges.
  • Der tages udgangspunkt i det barnet allerede kan, og i en balance mellem behovet for en almen indsats og en særlig indsats, så de sproglige indsatser ikke får en ekskluderende effekt
  • Tale- og skriftsprog tænkes ind i daglige situationer, aktiviteter og i de udviklende samtaler barnet oplever i mindre grupper.

 

Begrebet chancelighed dækker over den eller de indsatser, hvor der målrettet arbejdes med at mindske social ulighed.
Chancelighed skal samtidig forstås således, at alle børn skal have lige chancer for at udnytte de muligheder livet byder på.