Årsplaner

Traditioner og årets aktiviteter

Traditioner og årets aktiviteter

Fælles samling hver anden fredag i ulige uger
Fastelavn
Aftenfest
Førskole afslutning
Pædagogisk dag
Sommerfest
Arbejdsdag
Bedsteforældredag
Motionsdag
Forældresamtaler med førskole børn
Julegaver
Forældre Gløgg
Gudstjeneste
Besøg af Julemanden
Julefrokost for børn