Årsplaner

Traditioner og årets aktiviteter

Traditioner og årets aktiviteter

Fælles samling hver anden fredag i ulige uger
Fastelavn
Førskole afslutning
Sommerfest
Arbejdsdag
Bedsteforældredag
Motionsdag
Opstart samtaler med nye forældre
Forældresamtaler med førskole børn
Forældre Gløgg
Gudstjeneste
Besøg af Julemanden
Julefrokost for børn